Länkar


    Svenska scoutrådet
    Svenska scoutförbundet

Kontaktlista

 Funktion  Namn  Telefon  E-post
Kårordförande
Ester
Olsson
ester.olsson@gmail.com
Medlemsreg
Ekonomi
Lars
Jungermann
070-643 80 31 lars.jungermann@telia.com
Stugfogde Kina
Jungermann
070-938 31 66 kristina.jungermann@telia.com
Spårarledare Magdalena
Nilsson
070-779 21 35 nikasoma@hotmail.com
Upptäckarledere Casper
Janfjäll
casper.scout99@gmail.com
Äventyrarledare
Utmanarledare
Susanna
Pallin
 073-644 23 42 sannapallin@gmail.com
Webbansvarig Edvin
Premberg
edpr11@hotmail.com